no comments

Finansal pazarlara genel bakış

2000li yıllardın başında meydana gelen likitide bolluğu birçok ekonomiyi etkilemişti. Bu gelişmelerden öncelikle finans kesimi etkilenmişti. Bankacılık, sigortacılık ve aracı kuruluşların aktifliği artmıştı.

Öte yandan sermayenin mobilitesinin artması daha entegre bir dünyayı oluşturdu. Bu yeni dünyada küresel riskler artmıştı. Bu durum domino taşı etkisini arttırabilir hale geldi. Finansal pazarlara genel bakış

Bunlara paralel olarak, finansal piyasalarda risk odaklı bir yaklaşım başladı ve bu doğrultuda uluslar arası standarta uyum zorunluluk haline getirildi.

Neden finansal pazarlara ihtiyaç duyuyoruz? Finansal pazarlara genel bakış

Bazı durumlarda yatırım yapmak için ek finansmana ihtiyç duyulabilir ve öz kaynaklar yetersiz kalabilir. Yatırım ve birikim değerleri arasında fark olduğunda finansal pazarlar devreye girer ve bu farkın kapatılması için yatırımlar ve birikimler arasında bir ilişki kurulur. Bu ilişkinin kurulması için gerekli olan araçlar ve kurumlardan oluşan pazarlardır.

Faiz nedir ve neden gereklidir?

Ekonomide günlük tüketim bazen teşvik edilebilir ama bazı durumlarda da ekonomiler tasarrufa teşvik edebilir bu gibi durumlarda bugünden tüketeceğinden daha fazlasını gelecekte tüketebileceğine sermaye sahibini razı etmek gerekir. Bu razı payına faiz oranı denir.

Bir yatırım faiz oranından daha çok getiri getiriyorsa ve yatırımın net bugünkü değeri pozitif ise yatırım kabul edilebilirdir. Yani faiz oranları yatırım yapılabilirliği direkt olarak etkiler.

Getirinin beklenenden farklı olmasına risk denir. Her yatırım bir risk içerir. Faaliyet riski, satın alma riski, faiz oranı riski ve kur riski bu risklerden birkaçıdır.

Finansal piyasaların ilk aşaması nedir? Finansal pazarlara genel bakış

Finansal piyaların ilk aşaması elindeki ekonomik birimi elinden çıkarmak isteyenin fon fazlası olan diğer ekonomik birimlere elindekini satmasıdır. Bu işlem aracısız ya da aracılı yapılabilir.

Dünyada finansal Pazar ekonomilerinin ağırlığı artmıştır. Bu yüzden bankalar geleneksel kredilerin yanına ek olarak işletmelerin finansal pazarlara girişine de yardımcı olmaktadırlar.

Finansal pazarlar kaça ayrılır?

Finansal pazarları birçok yönden ayırabiliriz ancak geleneksel yöntem olarak fonların ödünç veriliş sürelerine göre ayırmak kabul görülür. Buna göre sermaye pazarları ve para pazarları olmak üzere ikiye ayrılır.

Para pazarları nedir? Para pazarları bir yıl veya daha kısa süreli fonların işlendiği pazarlardır. Kredi araçları ve ticari senetler bu tanımın içindedir.

Sermaye pazarları nedir? Sermaye pazarları ise geniş anlamda, uzun süreli ve devamlı fonların alışverişinin yapıldığı fonlardır. Senet, tahvil, yatırım kredisi, konut kredisi gibi orta ve uzun vadeli işlemler bu tanıma örnektir.

Aslında bu iki Pazar birbiriyle iç içedir. Bunun birkaç nedeni vardır.

İlk olarak bakıldığında, fon sunanlar yatırım politikalarına ve gelir oranlarına bakılarak bir pazara ya da iki pazara yönelebilir. Diğer sebep ise faiz oranlarının serbest olduğu ekonomilerde para pazarını etkileyen faiz oranı uzun dönemli olan sermaye pazarlarını da etkileyebilir.

Finansal pazarlar örgütlenme şekillerine göre de ayrılabilir. Örgütlenmiş finansal pazarlar olarak IMKB,NASDAQ,EASDAQ örnek verilebilir. İşlemlerine göre ise birincil ve ikincil pazarlar olarak ayrılırlar. Birincil pazarlar dolaşıma ilk kez çıkarılan finansal araçların oluşturduğu pazarlardır. İkincil pazarlar ise daha önce fon isteminde bulunanlarca pazara sürülen ve halen pazarda olan finansal varlıkların alışverişinin yapıldığı pazarlardır. Finansal pazarlara genel bakış