no comments

Ülke analizleri “Malezya”

Malezya 30 milyonluk nüfusuyla gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan bir Asya ülkesidir.

Federatif Anayasal Monarşi ile yönetilmektedir yani bir lider tarafından anayasa kuralları ile yönetilmektedir. Kraliyet, belirli yetkili güçlere sahip olsalar da, kamu politikasını belirlemiyor veya siyasi lider seçmiyor. Egemen ve yönetmeyen egemenden oluşan bir yönetim biçimidir.

Çin ve Hindistan ile tarih boyunca yoğun etkileşimler yaşayan Malezya’da halkın %30’unu Çinliler ve Hindular oluşturmaktadır. Halkın çoğunluğunu Bumiputera adı verilen yerel halk oluşturur. Yerel halk vergi ve eğitim gibi konularda diğer ırklardan daha avantajlıdır. Yerel ırk üniversiteye sınavsız girebilmekte ve vergi indirimlerinden yararlanabilmektedir.

3 federal bölge ve 13 eyaletten oluşur. Kuala Lumpur en bilinen federal bölgesidir. Hükümetin sembolik olarak başı “Yang di-Pertuan Agong” denilen Kraldır. Kralın yetkileri semboliktir.

Üyesi olduğu bazı kuruluşlar:

·        Asya Kalkınma Bankası

·        Asia-Pasific Economic Cooperation

·        Asean Bölgesel Forum

·        8 Gelişmekte Olan Ülkeler “D8”

·        IMF,UN, Pasifik adalar forumu, G-77,WTO

FDI MALEZYA

Tarım için vasıfsız, teknoloji için ise vasıflı eleman eksikliği çeken Malezya’da işsizlik oranı oldukça düşüktür. İşsizliğin yükseldiği dönemlerde ise kaçak işçileri sınır dışı ederek çözüm bulmaktadırlar.

Tarımda kauçuk, hindistan cevizi, pirinç, muz, patates, ananas, hurma, çay gibi ürünlere yönelirken teknoloji yatırımlarına da devam etmektedirler. Ekonomik açıdan kendi kendine yetebilen bir ülke olan Malezya’da enflasyon oranları da düşüktür. 

En önemli ticaret ortakları Singapur, Çin, Japonya, ABD ve Tayland olan Malezya maden bakımından da şanslıdır. Kalay üretiminde dünya birincisi olan ülke, boksit, petrol,  altın olarak da zengindir.

Türkiye’de olduğu gibi Malezya’nın da 2023 hedefleri gibi “Vision 2020” hedefleri vardır.

Vision 2020 için  temel program üretmişlerdir.

1.      People first Performance Now: Çok ırklı bir ülkede tek bilincin oluşmasını sağlayan bir atılımdır.

2.      Kamu Dönüşüm Programı: Kamu hizmetlerini geliştirme programıdır.

3.      Ekonomik Dönüşüm Programı: Ekonomik reformları içerir.

4.      10. Malezya Planı: 2011-2015 yıllarını kapsayan makroekonomik bir plandı. 2009 global kriz sonrası hasar alan büyüme rakamlarını düzeltmek için yapılan bir atılımdı. 2010 yılından 2014 yılına kadar GSYİH rakamlarını yükseltmelerini sağlayan bir program olmuştur. 

 

GDP PER PERSON MALEZYA

Malezya’da tarım

Palm yağı, kauçuk, kakao, hindistan cevizi, tropik meyveler, sebzeler, pirinç, tütün, biber tarımın ana ürünleridir. Özellikle palm yağında ihracat ve üretim konusunda dünya 2.sidir. Hollanda’dan sonra İspanya, Almanya, İtalya ve Belçika en çok palm yağı ithal eden ülkeler arasındadır. Ayrıca palm yağı konusunda sağlık tartışmaları devam etmektedir.

Malezya’da sanayi

İmalat sektöründeki başlıca gruplar; elektrikli ve elektronik aletler, tekstil, kimyasal ürünler, ulaşım araçları, inşaat malzemeleri, ağaç ve işlenmiş tarım ürünleridir. İmalat sanayinin en önemli bölümünü elektronik sanayi oluşturmaktadır. 

Otomatik alanında ucuz fiyatlı markalar çıkaran Malezya Proton ve Perodua markalarıyla pazarda rekabet edecek hale gelmiştir.

Malezya’da sanayi yatırımları Malezya Endüstriyel Kalkınma Ajansı (MIDA) tarafından alınacak müsaadeye tabiidir. Verimlilik ve iş gücü oranlarına göre yatırımlar yönlendirilir.

Malezya’da hizmet

Toplam istihdamın yarısından fazlasını oluşturan hizmet sektörü, kamu hizmetleri, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve restoran, taşımacılık ve depolama, iletişim, gayrimenkul ve iş hizmetleri, finans ve sigorta sektörlerinden oluşmaktadır.

Malezya’da turizm gelirleri giderek artmaktadır. Sponsorluklar ve “VİSİT MALAYSİA” kampanyalarıyla turist çekilmeye çalışılmaktadır.

MALEZYA TURİZM GELİRLERİ

Malezya’da enerjide petrol önemlidir. Petrol ihtiyacının %80’ninden fazlasını yerel kaynaklardan karşılamaktadır. Ham petrol ihracatında %20 vergi uygulanmaktadır. 

Malezya “IGU World LNG Report 2011” e göre dünyanın en büyük ikinci sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısıdır.

Malezya inşaat sektörüne de teşvikler vererek büyüme rakamlarını yükselten bu sektöre can simidi gözüyle bakmaktadır.

İhracatın gelişimi sürmektedir. Özellikle LNG-Likid doğal gaz, kimyasallar, makineler, ağaç ürünleri, optik ve bilimsel aletler, tekstil ve giyim ile geleneksel ihraç ürünleri olan palm yağı, kereste, kütük, kauçuk alanları ihracatta önemli pay almaktadır. Malezya’nın ticaret ortakları arasında; Avrupa Birliği üyeleri ve ASEAN üyeleri ile diğer Asya Pasifik Ülkeleri vardır.


Gümrük vergisi ortalaması yaklaşık %8,56 oranındadır. Malezya özellikle otomotiv sanayinde ithalat vergisi oranlarını yüksek tutmaktadır

Ürün standartlarında DSM, IEC, SIRIM, ISO standartları geçerliyden özellikle gıda da helal sertifikası gerekmektedir. Et ürünlerinde helal sertifikası zorunluluk iken diğer ürünlerde zorunluluk değildir ama yine de ürünün farkındalığı için alınabilinir. Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM), Department of Standards Malaysia (DSM, Department of Veterinary Services Malaysia (DVS) kurumlarının denetimi sonucu bu sertifikaları alabilirsiniz.

Eğer orayla ticaret yapan bir kuruluşun parçasıysanız Gümrük Uyuşmazlık Mahkemesi, Malaysian Industrial Development Authority (MIDA), Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), Malaysia Productivity Corporation (MPC), Small and Medium Industries Development Corporation (SMIDEC), Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) gibi kurumların işleyişlerini araştırmanız da fayda olacaktır.